హైదరాబాద్
ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం
  • ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం
  • News Postdate
  • News id84

 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన హైదరాబాద్‌, బషీర్‌బాగ్‌ నిజాంకాలేజి గ్రౌండ్స్‌నందు ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం జరగనుంది. కులాల, మతాల వారీగా పార్టీలు, నాయకులు చెలామణి అయిపోతున్న ఈ తరుణంలో సమన్యాయం, సమధర్మం సాధించే దిశగా కుల, మతాలకతీతంగా క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ద్వారా క్రొత్త యువనాయకులకు సీట్లిచ్చి రాజకీయాలలో కొంత మార్పు తీసుకు రావాలనే నేపధ్యంలో క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీని స్థాపించడం జరిగిందని రాష్ట్ర జాయింట్‌ సెక్రటరీ బెల్లంకొండ శివాజిరాజు తెలిపారు. మన రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో 294 ఎం.ఎల్‌.ఎ.లు ఉన్నారు. దేశాని

పూర్తి వార్తలు వీక్షించండి
ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం
  • ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం
  • News Postdate
  • News id83

 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన హైదరాబాద్‌, బషీర్‌బాగ్‌ నిజాంకాలేజి గ్రౌండ్స్‌నందు ఇండియన్‌ క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ఆవిర్భావం జరగనుంది. కులాల, మతాల వారీగా పార్టీలు, నాయకులు చెలామణి అయిపోతున్న ఈ తరుణంలో సమన్యాయం, సమధర్మం సాధించే దిశగా కుల, మతాలకతీతంగా క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీ ద్వారా క్రొత్త యువనాయకులకు సీట్లిచ్చి రాజకీయాలలో కొంత మార్పు తీసుకు రావాలనే నేపధ్యంలో క్రిస్టియన్‌ సెక్యులర్‌ పార్టీని స్థాపించడం జరిగిందని రాష్ట్ర జాయింట్‌ సెక్రటరీ బెల్లంకొండ శివాజిరాజు తెలిపారు. మన రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో 294 ఎం.ఎల్‌.ఎ.లు ఉన్నారు. దేశాని

పూర్తి వార్తలు వీక్షించండి