కర్నూల్
క్రైస్తవ విద్యాసంస్థల ఆస్థులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది
  • క్రైస్తవ విద్యాసంస్థల ఆస్థులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది
  • News Postdate
  • News id865

కర్నూలు : క్రైస్తవ మిషనరీలకు సంబందించిన విద్యా సంస్థలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని సిఐియు నగర ఉపాధ్యకక్షులు పుల్లారెడ్డి, షరీఫ్‌లు అన్నారు. క్రైస్తవ ఆస్తుల సమాజం చేప్టిన 12వ రోజు రిలేదీక్షలకు సోమవారం మద్ధతు పలికారు. ఈ కార్యక్రమానికి నరసింహులు అధ్యక్షత వహించారు.

పూర్తి వార్తలు వీక్షించండి
నంద్యాల చర్చికి మహిళా బిషప్
  • నంద్యాల చర్చికి మహిళా బిషప్
  • News Postdate
  • News id40
Feature image

 ఇండియాలోనే తొలి మహిళ బిషప్‌గా నంద్యాల అధ్యక్ష ఖండానికి ఎన్నిక కావడం సంతోషకరమని నంద్యాల అధ్యక్ష ఖండం అస్తులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత బిషప్‌లదే అని చర్చి అఫ్ సౌత్ ఇండియా సినాడు డయాసిస్ మోడరేటర్ రైట్.రెవ. దైవకటాశం అన్నారు. ఆదివారం నంద్యాల హోలీక్రాస్ కెథడ్రాల్ చర్చి అవరణలో దక్షిణ ఇండియా సంఘం నంద్యాల అధ్యక్ష మండల ఐదవ బిషప్‌గా పట్ట్భాషేకం చేస్తున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేఖరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశంలోనే చారిత్రత్మకమైన 2 వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన డయాసిస్‌కు తొలి మహిళ బిషప్‌గా రెవ. ఎగ్గొని పుష్పలలిత బాధ్యత

పూర్తి వార్తలు వీక్షించండి