అంతర్జాతీయం

ఫిజిలో వ్యక్తి చనిపోతే... శవానికి తోడుగా మరో వ్యక్తిని పంపుతారట!

ఫిజి : మామూలుగా మనిషి చనిపోయాక ఆచారం ప్రకారం శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి దహనం చేస్తారు. ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం, సాంప్రదాయం. ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు వివిధ రకాల మతాల వారు కూడా వాళ్ళ యొక్క మతాలు ఆచారంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అయితే కొన్ని దేశాలు మాత్రం వీికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. దహనం కంటే చనిపోయిన మనుష్యుల్ని కొందరు ఏం చేస్తారో తెలిస్తే ఎవరికైనా దిమ్మదిరిగి పోవాల్సిందే. ఆయా దేశాలు యొక్క ఆచారాలు, పద్ధతులు ఏంో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దక్షిణ పసిఫిక్‌లోని ఫిజి ప్రాంతంలో తమ కుటుంబంలో ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోతే,  ఆ శవానికి తోడుగా మరో వ్యక్తిని పంపుతారట. ఆ కుటుంబంలోని ఎవరైనా సరే ఒకరు వారితో పాటు వారికి తోడుగా చనిపోవాలట. అందుకోసం ఆ కుటుంబంలోని మరో వ్యక్తిని వారి పక్కన కూర్చోబ్టెి గొంతుకు తాడు క్టి చంపేస్తారు. అలా చంపే సమయంలో వారు ఎలాిం బాధను అనుభవించరని, వారి ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుందని వారి నమ్మకం. ఈజిప్టుల ఆచారం మనకు తెలిసిందే. చనిపోయిన మృతదేహాలను గుడ్డలో చ్టుి ఒక పెట్టెలో పెడతారు. ఎక్కువగా ఈ ఆచారాన్ని ఈజిప్ట్‌ దేశీయులు పాిస్తారు. ఇప్పి వరకు ఈజిప్ట్‌లో 3500 పైగా మమ్మీలు ఉన్నాయట. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ మమ్మీలు ఏదో ఒకరోజు తిరిగి బ్రతుకుతాయని వారి నమ్మకం. ఈ పద్ధతి కేవలం ఒక్క ఈజిప్ట్‌ దేశంకే పరిమితం కాలేదు, భారత్‌, శ్రీలంక, చైనా, ిబ్‌ె, థాయిలాండ్‌ దేశాలలో ఈ ఆచారాన్ని ఇప్పికీ ఫాలో అవుతున్నారు.


 తాజా వీడియోలు 
తాజా వార్తలు